W. Hendriks bv
Architecture

Privacy verklaring

Privacy staat bij W. Hendriks B.V. hoog in het vaandel. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Identiteit

W. Hendriks B.V., gevestigd aan Hoogeerdstraat 20, 6606 KA Niftrik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

W. Hendriks B.V.
Hoogeerdstraat 20
6606 KA Niftrik
Tel. 024-6422196
Website: www.whendriks.nl
E-mail: W.hendriksbv@online.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

W. Hendriks B.V. verwerkt persoonsgegevens, wij gebruiken deze persoonsgegevens voor:


Gegevens die W. Hendriks B.V. van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hierboven omschreven doeleinden en die door W. Hendriks B.V. in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. Inzage, wijzigen en veranderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

Gegevensbeveiliging

W. Hendriks b.v. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. W. Hendriks b.v. maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met W. Hendriks B.V., e-mail w.hendriksbv@online.nl